Naše aktivity

Diskusia o vývoji popularity francúzskeho prezidenta Macrona

Asociácia frankofónnych študentov EFPOLIT 19. marca zorganizovala diskusiu s názvom Vývoj popularity Emmanuela Macrona. Pozvanie diskutovať so študentmi prijali doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. a PaedDr. Mária Rošteková, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a prednášku obohatil rodený Francúz Mgr. François Schmitt, PhD. z Filozofickej fakulty UMB.


Súčasného francúzskeho prezidenta môžeme považovať za akýsi fenomén, pretože do politiky sa dostal rýchlo a nečakane. Hoci z druhého kola prezidentských volieb vyšiel ako jasný víťaz, miera neúčasti bola na francúzske pomery pomerné vysoká: až 25% občanov svoju nespokojnosť vyjadrilo neúčasťou vo voľbách. Najnovšie nepokoje, ktoré registrujeme pod názvom „žlté vesty“, dostali Macrona do patovej situácie a jeho obľúbenosť klesla až na úroveň okolo 20 %. Diskutujúci sa zhodli, že popularita tohto prezidenta v budúcnosti nebude závisieť iba od úspešnosti vládnych reforiem alebo od vývoja rozdrobenej politickej scény, ale aj od toho, ako sa bude vyhýbať škandálom.

 

Autor: Tereza Volčeková, EFPOLIT
Autori fotografií: Kristína Márová, EFPOLIT, Thomas Laurent, Alliance Française Banská Bystrica