Naše aktivity

Prednášky hosťujúcich pedagógov z Université de Maurice

V pondelok 25. 6. 2018 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívia hosťujúci pedagógovia z Université de Maurice.

Všetkým záujemcom ponúkame nasledujúci program:

 

9.00 - 10.30 "Le système éducatif mauricien et l'Université de Maurice"

(prednášajúca Vina Ballgobin)

 

10.45 - 12.15 "La littérature mauricienne: un focus sur la poésie"

(prednášajúci Bruno Cunniah)

 

Prednášky sa uskutočnia v miestnosti č. K006 na Tajovského 51; Filozofická fakulta UMB.