Naše aktivity

Medzinárodný interkultúrny seminár na UMB

Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici navštívili študenti magisterského programu Manažment riadenia ľudských zdrojov z Vysokého inštitútu manažmentu Univerzity vo Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Týždňový pobyt s názvom Medzinárodný interkultúrny seminár, ktorý sa konal 4. - 8. júna 2018, pre francúzskych študentov predstavuje povinnú súčasť ich vysokoškolského štúdia.

Odbor, ktorí študujú, totiž patrí do systému tzv. duálneho vzdelávania, kde kľúčovú úlohu zohráva prepojenie teórie s praxou, ktoré verifikujú doma aj v zahraničí. Študenti navštívili podniky so sídlom v Banskej Bystrici: Veolia voda, STEFE, Lesy Slovenskej republiky, Štátnu operu, ďalej výrobný závod Volkswagen a Národnú radu SR v Bratislave, kde diskutovali s vedúcimi pracovníkmi z oddelení ľudských zdrojov a riaditeľmi, aby následne komparovali slovenské a francúzske prístupy. Zaujímavé a prínosné boli aj teoretické kurzy, kde sa študenti dozvedeli o politicko-ekonomickom vývoji Slovenska, našom dôchodkovom systéme, či pracovnom práve, ktoré zabezpečili pedagógovia z EF a FPVaMV vo francúzskom a anglickom jazyku.


Keďže väčšina študentov prišla do strednej Európy a na Slovensko po prvýkrát, našou úlohou bolo aj búranie predsudkov či klišé a prezentovanie slovenskej kultúry, identity či bežného slovenského ale aj študentského života. Skupinu študentov spolu s ich pedagógmi v Bratislave a Banskej Bystrici prijali: J. E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR, J.E. Yordanka Chobanova, veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, Martin Klus, poslanec Národnej rady SR, Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja spolu so svojim podpredsedom Stanislavom Horníkom a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB, ktorý študentom počas slávnostnej recepcie odovzdal certifikáty o úspešnom absolvovaní tohto seminára. Hlavnými koordinátormi podujatia za UMB boli doc. Ing. Jana Marasová, PhD. z EF a doc. Radovan Gura, PhD. z FPVaMV.

 

Mária Rošteková, UMB v Banskej Bystrici