Novinky

Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu.

Čítať ďalej...

Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych tém. Aj na tomto podujatí reprezentanti siedmich gymnázií dokázali, že vedia pracovať s overiteľnými faktami a informáciami a predstaviť ich v logických a argumentačne podložených návrhoch rezolúcií. Ale preukázali aj schopnosť počúvať, mať porozumenie pre iný názor a dospieť k spoločne prijatej línii rozhodnutí. Zásadne i hravo, empaticky aj so zmyslom pre humor.


Projekt Modelového Európskeho parlamentu každoročne spoluorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Európska pobočka Parížskeho inštitútu Politických vied (Sciences Po) v Dijone, Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, Francúzsky inštitút na Slovensku a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Už zloženie organizátorov podujatia napovedá, že simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu prebieha vo francúzskom jazyku.


K študentom, ich pedagógom a hosťom podujatia sa prihovorili zástupcovia každej z vymenovaných inštitúcií, za hosťujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vystúpil jej rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.


Z príhovoru pána veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. Christopha Léonziho vyberáme: „Sloboda a príležitosti, ktoré sa vám ponúkajú, sú výsledkom viac než tridsiatich rokov vyjednávaní a zmlúv pre Erasmus a dvadsaťročného úsilia pre Bolonský proces, ktorými sa stmelil európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Preto je dôležité zvoliť si poslancov, ktorí budú reprezentovať vaše hodnoty, vašu víziu Európskej únie, aby mohli vzniknúť ďalšie podobné inkluzívne projekty.“

 

PhDr. Mária Paľová, PhD.
odborná asistentka, KAaA FF UPJŠ
predsedníčka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 

Fotografie: Ing. Tomáš Polák

 

Čítať ďalej...

Cours de préparation aux études en français / Príprava na štúdium vo francúzštine

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ?
Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un programme de formation de deux jours pour vous aider à vous préparer.


Retrouvez les informations et le formulaire d'inscription sur https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/cours-preparation-aux-etudes-en-francais ou https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-preparatoires/

 

Čítať ďalej...

Programme de coopération scientifique et universitaire Danube 2020

La Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche, la Serbie et la France lancent un nouveau programme de financement de mobilités scientifiques.

En complément des programmes bilatéraux existants, il est dorénavant possible de soumettre des projets scientifiques construits à 3, 4 ou 5 équipes de pays différents pour se faire financer des mobilités durant 22 mois.

 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 20 septembre 2019.

 

Pour plus d'informations :

Candidats slovaques : https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html

Candidats français : https://www.campusfrance.org/fr/danube

Čítať ďalej...

Concours régional de plaidoirie francophone 2019

Vous êtes étudiants en droit ? Vous parlez français ?
Participez au concours régional de plaidoirie francophone organisé par l'AUF et l'Institut français de Budapest et gagnez un stage de deux mois dans un prestigieux cabinet d'avocats à Paris.

Ce concours aura lieu le 22 novembre 2019 et les inscriptions se font jusqu'au 13 septembre.

 

Pour plus d'informations : https://www.franciaintezet.hu/articles/universite-et-recherche/4e-concours-regional-de-plaidoirie-francophone-2019.html

Pour vous inscrire : https://forms.gle/XA57aCv838ZYeCPB6

 

Prise en charge du voyage et du séjour à Budapest de deux candidats par l'Institut français de Slovaquie : https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/concours-regional-de-plaidoirie-francophone

 

Čítať ďalej...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/i/u/u62236/public_html/templates/gk_university/html/com_k2/templates/default/category.php on line 192