Aktuality

Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.   Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeh...

15-10-2019

Cours de préparation aux études en franç…

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ? Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un pro...

22-07-2019

Programme de coopération scientifique et…

La Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche, la Serbie et la France lancent un nouveau programme de financement de mobilités scientifiques. En complément d...

11-07-2019

Appel à candidature - PHC Stefanik

Vous êtes un chercheur français qui souhaite collaborer avec une équipe slovaque ? Vous êtes un chercheur slovaque qui souhaite collaborer avec une équipe fra...

01-07-2019

Concours régional de plaidoirie francoph…

Vous êtes étudiants en droit ? Vous parlez français ?Participez au concours régional de plaidoirie francophone organisé par l'AUF et l'Institut français de Buda...

27-06-2019

SFUI podporilo medzinárodnú vedeckú konf…

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a tím riešiteľov projektu APVV-15-0307 boli hostiteľmi vydareného vedeckého podujatia. 20. – 22. júna 2019 privítal...

26-06-2019

Absolventka UMB na súťaži Moja dizertačn…

Stanislava Judinyová, absolventka doktorandského štúdia na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, svoju alma mater reprezentovala na stredoeurópskom f...

10-06-2019

Frankofónia opäť v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Frank...

11-04-2019

 • Kto sme?

  História Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 • Štúdium

  Ponúkame 12 akreditovaných štúdijných programov

 • Naši členovia

  Pozrite si prehľad našich členov - univerzít aj podnikateľov

 • Členstvo

  Zistite viac o výhodách spolupráce a členstve

 • FABLAB

  Všetci sme tvorcovia. Príďte ukázať svoje nápady a zostaviť numerický, textilný a dizajnový projekt