Naše aktivity

Frankofónny deň univerzity Mateja Bela pre stredné školy

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov z Banskej Bystrice, ktorí v rámci osláv frankofónie pripravili interaktívny program pre stredné školy.

Takmer 40-tim frankofónnym stredoškolákom a ich pedagógom z banskobystrického regiónu UMB sprostredkovala medzinárodné skúsenosti formou interaktívnych workshopov zameraných na prezentáciu budúcich povolaní spojených s francúzštinou a francúzskou kultúrou. Študenti mali možnosť zapojiť sa do zaujímavých súťaží a vedomostného kvízu, víťazi ktorého získali zaujímavé ceny.


Do organizácie sa zapojilo množstvo študentov z UMB - predovšetkým zo spolkov EFPOLIT a Pont francophone - a takmer dvadsať pedagógov z troch fakúlt UMB - FF, EF a FPVaMV. Súčasťou organizačného tímu boli aj zástupcovia ďalších frankofónnych inštitúcií: Centra univerzitných úspechov (CRU) Univerzitnej agentúry Frankofónie (AUF), Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku (FrancAvis), Slovenskej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka (SAUF) a Alliance française v Banskej Bystrici. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom v Banskej Bystrici. Frankofónny deň UMB slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVaMV, Doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. a riaditeľ SFUI, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.


Mária Rošteková, FPVaMV UMB