Naše aktivity

Študentka AJFJEIE bodovala na prekladateľskej univerziáde !

Prekladateľská univerziáda je súťaž organizovaná už viac ako 20 rokov a jej cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl a univerzít priestor, na ktorom by mohli spropagovať svoj talent a záujem o preklad. Súťažiaci sa môžu rozhodnúť prekladať v jednej z troch kategórií: umelecký preklad, odborný preklad alebo kritika prekladu. Taktiež môžu prekladať z akéhokoľvek jazyka.

O tejto súťaži som už dlhšie, no až tento rok som sa rozhodla zúčastniť sa. Okamžite som sa rozhodla pre kategóriu odborného prekladu a z Úradného vestníka Európskej únie som si na preklad do slovenčiny vybrala Návrh nariadenia Rady o opatreniach na "pomoc osobám v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli donútené opustiť svoj domov (utečenci, vysídlené osoby, navrátilci)". Jeho odoslaním Literárnemu fondu som sa zúčastnila prvého kola súťaže a čakala som na odpoveď od odbornej poroty.

 

Dobré správy, teda že postupujem do ďalšieho kola súťaže, mi prišli približne o mesiac a pol. Druhé kolo sa konalo v Bratislave v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - spolu s ďalšími šiestimi súťažiacimi v kategórii bolo našou úlohou obhájiť svoj preklad, vysvetliť prekladateľské postupy a porozprávať o problémoch, ktoré vznikli počas prekladu vznikli. Čo ma prekvapilo najviac, bol fakt, že ako jediná z celého Slovenska som prekladala z francúzskeho jazyka a že som bola jediná študentka z východu, ktorá sa súťaže zúčastnila. Môj preklad a jeho obhajoba porotu zaujala natoľko, že som obsadila 3. miesto.

 

Túto súťaž odporúčam každému, kto je nadšencom prekladu - či už umeleckého, odborného alebo jeho kritiky. Vďaka súťaži som mohla stretnúť budúcich prekladateľov z iných miest, zmerať si s nimi sily a spropagovať svoje meno. A ak toto nie je dostatočnou motiváciou zúčastniť sa, možno ňou mohla byť aj finančná odmena pre prvých troch súťažiacich.

 

Karin Miklossiová
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku - prekladateľstvo a tlmočníctvo
1. ročník magisterského štúdia

https://ajfjeie.webnode.sk/l/studentka-ajfjeie-bodovala-na-prekladatelskej-univerziade/