Naše aktivity

Frankofónia aj na FF UKF v Nitre

V rámci marca mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (12.3. – 15.3. 2018). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnych kultúr. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov pod vedením vedúcej Katedry romanistiky docentky Evy Švarbovej. Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, preklad a tlmočenie, umenie a didaktiku.

 

Pozvanie prijali i zahraniční hostia, medzi nimi emeritný profesor Michael Kohlhauer (Université Savoie Mont Blanc, Chambéry), ktorý prednášal na rôznorodé kultúrno-spoločenské témy (Michel Houellebecq – francúzska vášeň, Kultúra v čase globalizácie, Interkultúrny prístup na hodinách cudzieho jazyka).

 

Ďalším hosťom bola francúzska poetka Marie Huot, ktorá čítala výber z vlastnej tvorby a objasnila zdroje svojej inšpirácie. Publikum si mohlo zároveň vychutnať slovenský preklad básní v podaní jeho autorky a zároveň aj ďalšieho hosťa podujatia, profesorky Kataríny Bednárovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

 

Svoj pohľad na aktuálne otázky o Francúzsku a francúzskom jazyku predniesol na domácej pôde i docent Peter Kopecký.

 

Všetky spomenuté prednášky boli tlmočené za čo patrí poďakovanie internej doktorandke magisterke Jane Ukušovej a študentom z Katedry translatológie.

 

Novinkou v rámci Frankofónneho týždňa boli popularizačné aktivity určené nielen domácim študentom, ale najmä študentom stredných škôl. V tejto súvislosti spomenieme seminár venovaný kanadskej spisovateľke Nancy Huston, ktorý viedla doktorka Silvia Rybárová. Pre študentov stredných škôl boli určené dve tvorivé dielne. Jedna z nich prebiehala vo Výtvarnom ateliéri Nitrianskej galérie pod vedením výtvarnej pedagogičky magisterky Eleny Tarábkovej vo frankofónnej spolupráci s doktorkou Máriou Lalinskou a študentkou Bc. Veronikou Jónašovou na tému aktuálnej expozície Bez nenávisti. Druhý tvorivý ateliér zameraný na problematiku prekladu, titulkovania a komixového umenia odborne zabezpečili magisterka Jana Ukušová, magister Stéphane Tardy a študentka Bc. Laura Danielová.

 

Na záver by sme chceli ešte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami – SFUI (Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom), Francúzskym inštitútom na Slovensku a FrancAvis (Asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku), ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za finančnú, odbornú či organizačnú pomoc.

Veronika Labancová a Mária Lalinská