Naše aktivity

Zo strednej na vysokú – oslava frankofónie na Univerzite Mateja Bela

K otvoreniu Mesiaca frankofónie 2018 tento rok prispela aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov z Banskej Bystrice, ktorí pripravili interaktívny program pre žiakov stredných škôl prevažne zo stredného Slovenska a ich učiteľov francúzštiny. Podujatie s názvom Zo strednej na vysokú – štúdium vo francúzskom jazyku, sa uskutočnilo 2. marca v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

 

Cieľom podujatia bola najmä oslava frankofónie, a to položením základov partnerstva medzi zástupcami sekundárneho a terciárneho vzdelávania. Organizátori chceli budúcim maturantom sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia francúzštiny a o aktuálnych programoch vo francúzskom jazyku, ktoré ponúka UMB ale aj iné slovenské univerzity. V neposlednom rade mali pedagógovia UMB na srdci vyjadriť vďaku kolegom zo stredných škôl za ich významný prínos do jazykovej prípravy našich budúcich absolventov. Frankofónny deň slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVaMV, Doc. PhDr. Jaroslav Ušiak, PhD. a prezident SFUI, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

 

Pozvanie prijalo približne 60 frankofónnych gymnazistov a ich pedagógov z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Brezna, Čadce, Prešova, Ružomberku a Zvolena. Do organizácie sa zapojilo množstvo študentov z UMB - predovšetkým zo spolkov EFPOLIT a Pont francophone - a takmer dvadsať pedagógov z troch fakúlt UMB - FF, EF a FPVaMV. Súčasťou organizačného tímu boli aj zástupcovia ďalších frankofónnych inštitúcií: Centra univerzitných úspechov (CRU) Univerzitnej agentúry Frankofónie, Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis a Alliance française v Banskej Bystrici, ktorí spolu s ostatnými organizátormi pripravili interaktívne workshopy zamerané na budúce povolania, zaujímavé súťaže a vedomostný kvíz, víťazi ktorého boli ocenení. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Mária Rošteková, UMB