Naše aktivity

Neformálne vzdelávanie pre prekladateľov a tlmočníkov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Získať v neformálnom rozhovore nové vedomosti o komplexnej téme je pre študentov vždy príjemný zážitok. Jean Vincent de Tullio, riaditeľ pre ľudské zdroje spoločnosti Lafarge Holcim, ukázal študentom prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii s francúzskym jazykom ako funguje nadnárodná spoločnosť.

Jeho interaktívna prednáška mala úspech a bude pokračovať spoznávaním nadnárodnej spoločnosti priamo v jej Centre strategických služieb.

Veríme, že pomocou spoločných vzdelávacích projektov študenti takto získajú k svojmu akademickému vzdelaniu potrebné komplementárne poznanie.