Naše aktivity

Frankofónne magisterské štúdium s diplomom zo Sorbonny

UNIVERZITNÁ AGENTÚRA FRANKOFÓNIE (AUF), konkrétne jej regionálna kancelária so sídlom v Bukurešti, ktorej členom je aj UMB, členským univerzitám ponúka zaujímavé možnosti. Jednou z nich je aj medzinárodné magisterské štúdium Didaktiky jazykov s diplomom z prestížnej Sorbonny. Ako jediný Slovák doposiaľ mal možnosť toto štúdium absolvovať Miroslav Adamčiak z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Vyučovanie prebiehalo vo francúzskom jazyku. Počas päťmesačného pobytu v Rumunsku študentom prednášali svetovo uznávaní profesori z Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Université de Genève, Université de Craiova a Université Politehnica de Bucarest. Toto štúdium bolo podľa Miroslava Adamčiaka azda najprínosnejšie v tom, že sa mu pre diplomovú prácu s názvom Interkomprehenzia v procese učenia sa cudzích jazykov podarilo získať konzultanta svetovo uznávaného odborníka zo Švajčiarska, ktorý sa venuje tejto problematike. Pod jeho vedením napísal kvalitnú magisterskú prácu, s ľahkosťou ju obhájil a získal tak magisterský diplom z prestížnej Sorbonny. Po obhajobe ho oslovilo zahraničné vydavateľstvo, ktoré chce prácu vydať ako monografiu. Okrem medzinárodného vzdelania sa študentovi dostalo neobyčajnej spolupráce, ktorá pokračuje prostredníctvom dvojitého doktorátu (co-tutelle de thèse) medzi Université de Genève pod vedením prof. Laurenta Gaja a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pod odborným vedením školiteľky doc. Evy Švarbovej, PhD. a externej konzultantky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.

 

François Schmitt

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici