Naše aktivity

4. ročník Dní románskych štúdií

V dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konali štvrté Dni románskych štúdií, ktoré pripravil tím pedagógov z Katedry románskych jazykov a literatúr.

Špecialisti z Francúzska, Talianska, Poľska, Českej republiky a Slovenska diskutovali na tému „Hranice a limity: jazyky, literatúry a kultúra v románskom svete a jeho vzťahy k strednej a východnej Európe“.

Počas tohto medzinárodného kolokvia, zorganizovaného s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, vysokoškolskí pedagógovia a vedci spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach vyplývajúcich z jednotlivých príspevkov a témy kolokvia. Využili tiež príležitosť vymeniť si skúsenosti a nadviazať vzťahy, ktoré sú prísľubom budúcej spolupráce na pôde vysokého školstva a vedy.