Naše aktivity

4. ročník Dní románskych štúdií

V dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konali štvrté Dni románskych štúdií, ktoré pripravil tím pedagógov z Katedry románskych jazykov a literatúr. Špecialisti z Francúzska, Talianska, Poľska, Českej republiky a Slovenska diskutovali na tému „Hranice a limity: jazyky, literatúry a kultúra v románskom svete a jeho vzťahy k strednej a východnej Európe“. Počas tohto medzinárodného kolokvia, zorganizovaného s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, vysokoškolskí pedagógovia a vedci spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach vyplývajúcich z jednotlivých príspevkov a témy kolokvia. Využili tiež príležitosť vymeniť si skúsenosti a nadviazať vzťahy, ktoré sú prísľubom budúcej spolupráce na pôde vysokého školstva a vedy.
Čítať ďalej...

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých

Tieto štipendiá sú vyhradené slovenským doktorandom a vedeckým pracovníkom. Študijný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. chce si osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt! Žiadosť na tento druh štipendia môžu predložiť jedine tí študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium. Oblasti výskumu Tento druh štipendií sa týka inžinierskych vied, prírodných vied, politických a ekonomických vied, humanitných a sociálnych vied. Dĺžka pobytu Od 1 do 3 mesiace. Žiadosť Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť najneskôr do 28. februára 2017…
Čítať ďalej...

Štipendiá COLAS - MAEE - akademický rok 2017/2018

Možnosti štúdia Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (v ponuke sú viaceré školy). Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky: Mať slovenské občianstvo; Byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore stavebné inžinierstvo alebo architektúra; Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2). Žiadosť Žiadosť o štipendium musí obsahovať: Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ; Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra. žiadosť treba zaslať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31. marca 2017 Výhody vyplývajúce zo štipendia Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj zdravotného poistenia; Povinná prax v…
Čítať ďalej...

Campus Eiffel Summer programs

Summer Programs Campus Eiffel welcomes participants from around the world in different disciplines who have the curiosity to learn the French language, French general and business cultures or the French engineering industries. Choose among our 3 main topics : French | Enginering | Business click here to explore our 11 different Summer Program Certificates The institutions present on Campus Eiffel are three of the French “Grandes Ecoles”, one institute technology and and a School of Advanced International and Political Studies : ECE Paris – Graduate School of Engineering ESCE Paris – International Business School (Groupe ESCE) EBS Paris – European Business School ECE TECH - School of Technology French Language and Culture Certificate Bring out your inner French : Download the program Engineering Certificate Operating Systems : Download the program…
Čítať ďalej...

3. ročník - Simulácie Európskeho Parlamentu

Slovensko-Francúzsky Univerzitný Inštitút a Scienco Po Dijon zorganizovali už tretí rok po sebe , Simuláciu Európskeho Parlamentu .Táto akcia bola podporená Francúzskym Inštitútom a Francúzskou ambasádou ,taktiež aj kanceláriou Európskeho Parlamentu v Bratislave Táto 3. edícia sa konala 17 októbra 2016, mesiac potom ako bol Európsky kongres v Bratislave, v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Tento deň patril stredoškolákom, ktorý sa učia francúzštinu ,aby hravo a prakticky pochopili ako funguje Európsky Parlament. 98 stredoškolákov z deviatich bilingválnych gymnázií (Banská Bystrica, Prešov, Košice, Trenčín, Nitra, Žilina, Bratislava a Brno) sa malo možnosť vžiť do kože europoslancov et taktiež pochopiť ako funguje Európska Únia a jej orgány. Pochopiť,analysovať,argumentovať,dávať návrhy, debatovať, nájsť riešenia a kompromisy ,toto všetko mali za úlohu študenti v roliach europoslancov. Pri otvorení tohto dňa, si mohli gymnazisti vypočuť rady…
Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí: MLADÉ VEDECKÉ TALENTY

Paríž, 29 január až 3. február 2017 Zaujímate sa o vedu a chceli by ste si zmerať svoje vedomosti s mladými kolegami z celého sveta, ako aj s francúzskymi odborníkmi? Zapojte sa do projektu „Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ a vyhrajte týždenný pobyt v Universcience Paris, v prvej francúzskej štátnej inštitúcii, ktorej úlohou je propagácia vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry. Od 29. januára do 3. februára 2017 budú mať mladí vedci, vysokoškolskí učitelia, blogeri a novinári, ktorí píšu o vede, inžinieri a odborníci z digitálneho sveta, ako aj muzeológovia možnosť stretnúť sa v svetovom vedeckom centre, zdieľať spoločné záujmy a oboznámiť sa s aktivitami jedného z prvých centier európskej vedeckej a technickej kultúry. Vybraní uchádzači sa v rámci programu stretnú s odborníkmi z prostredia vzdelávania, inovácií a popularizácie vedy. Budú…
Čítať ďalej...