Vedenie

Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Funkcia: riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Adresa: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 446 1717

E-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

PhDr. Mária Paľová, PhD.

Funkcia: Predseda výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

a zástupkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Adresa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Šrobárova 2, 040 59 Košice

Telefón:  +421 55 234 7142

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Funkcia: zástupkyňa Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Adresa: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 446 1921

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

pán François-Xavier Mortreuil

Funkcia: zástupca Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku

Adresa: Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava

Telefón: +421 2 5934 7750

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Frédéric Delaneuville

Funkcia: zástupca fakulty managementu univerzity Komenského v Bratislave

Adresa: Fakulta managementu Univerzity Komenského

Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

Telefón: + 421 2 50 11 75 14

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Funkcia: zástupkyňa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Adresa: Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 446 2613

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


 

Prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.

Funkcia: zástupca Ekonomickej univerzity v Bratislave

Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: +421 26 729 1130

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 

Funkcia: zástupkyňa Technickej univerzity v Košiciach

Adresa: B. Nemcovej 32, 042 00 Košice

Telefón: +421 55 602 2665

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Funkcia: zástupkyňa Valného zhromaždenia SFUI

Adresa: Fakulta humanitných vied UMB

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 446 5133

 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

Ing. Žaneta Lacová, PhD.

Funkcia: zástupkyňa Valného zhromaždenia SFUI

Adresa: Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 446 2611

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

Doc. PhDr.  Eva Švarbová, PhD.

Funkcia: zástupkyňa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Filozofická fakulta, Katedra romanistiky- 

Hodžova 1, 94901 Nitra

Telefón : +421 37 6408 391

E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Site Internet : http://www.krom.ff.ukf.sk

 

 

Enregistrer