Podujatia

SAVOIR-VIVRE / UMENIE ŽIŤ


Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich zručnosti v oblasti komunikácie a stolovania pri styku na najvyššej úrovni.

Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti budú realizované dva workshopy s odborníkmi v oblasti protokolu (PhDr. Mária Holubová, PhD. a PhDr. Ľubomír Jančok, PhD.). V druhej časti študenti absolvujú simuláciu štátnej večere v trvaní dvoch hodín, kde každý účastník bude zastávať inú profesijnú identitu, podľa ktorej bude celý večer čo najvernejšie komunikovať s ostatnými účastníkmi v okruhoch vymedzených na začiatku simulácie. Na záver podujatia dostanú študenti, ktorí sa zúčastnia oboch workshopov aj simulácie štátnej večere, certifikát o absolvovaní tréningu.

EFPOLIT, Asociácia frankofónnych študentov : http://efpolit.org/5-12-2017-savoir-vivre-umenie-zit/

 

udalosť :

  • Dátum: 5 december 2017 
  • Miesto : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - UMB a Národný dom, Banská Bystrica
Čítať ďalej...

4. ročník Dní románskych štúdií (29. a 30. september 2017)


Odborníci z viacerých krajín budú diskutovať na tému „Hranice jazyka, literatúry a kultúry románskeho sveta vo vzájomnom vzťahu a v kontexte stredovýchodnej Európy“.

4. ročník Dní románskych štúdií organizuje francúzska sekcia Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom.
Dni románskych štúdií sa budú konať 29. a 30. septembra 2017 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Program si môžete stiahnuť tu.

 

Udalosť :

  • Date: 29-30 september 2017 
  • Lieu:Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Čítať ďalej...