Podujatia

Prednášky hosťujúcich pedagógov z Université de Maurice

V pondelok 25. 6. 2018 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívia hosťujúci pedagógovia z Université de Maurice.

Všetkým záujemcom ponúkame nasledujúci program:

 

9.00 - 10.30 "Le système éducatif mauricien et l'Université de Maurice"

(prednášajúca Vina Ballgobin)

 

10.45 - 12.15 "La littérature mauricienne: un focus sur la poésie"

(prednášajúci Bruno Cunniah)

 

Prednášky sa uskutočnia v miestnosti č. K006 na Tajovského 51; Filozofická fakulta UMB.

 

  • Dátum : Jún 2018 
  • Miesto : Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica
Čítať ďalej...

7. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky sa bude konať 12. apríla v Košiciach !

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku organizujú každý rok pracovný veľtrh Študenti & Podniky v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou.

 

Podujatie bude prebiehať v doobedňajších hodinách a okrem stánkov, workshopov a prezentácie podnikov sa v rámci veľtrhu uskutoční aj okrúhly stôl.

 

6 predchádzajúcich ročníkov veľtrhu prebiehalo v Bratislave. 12. apríla 2018 sa bude tento veľtrh po prvýkrát konať v Košiciach.

 

Tohtoročný okrúhly stôl sa bude venovať téme profesijne orientovaných študijných programov na univerzitách: bakalárske profesijne orientované programy a magisterské programy v duálnej forme vzdelávania. Francúzski odborníci vysvetlia, ako prebiehajú tieto programy vo Francúzsku, ktoré umožňujú lepšie reagovať na potreby podnikov prípravou študentov na budúce povolanie a ich ľahšie a rýchlejšie uplatnenie na trhu práce.

 

Sme presvedčení, že o podujatie budú mať veľký záujem hlavne gymnazisti a študenti. Bude to pre nich príležitosť oboznámiť sa s fungovaním profesijne orientovaných študijných programov vo Francúzsku, ako aj stretnúť osobne zástupcov francúzskych podnikov na Slovensku.  

 

Účasť už potvrdili nasledovné podniky : Mazars, Altran, Lafarge Holcim, Bel, ISK-Colas, Kone, Lear Seating Corporation, Decathlon, Novares Slovakia Automotive, Schneider Electric...  

 

Študenti, ktorí sa plánujú podujatia zúčastniť, nech neváhajú prísť so svojim životopisom, pretože tieto podniky hľadajú šikovných spolupracovníkov a ponúkajú aj stáže.   

 

VSTUP VOĽNÝ PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV

 

Program si môžete stiahnuť tu.

 

 

Udalosť :

  • Dátum : Štvrtok 12. apríla 2018 
  • Miesto : Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, 042 00 Košice
Čítať ďalej...

SAVOIR-VIVRE / UMENIE ŽIŤ


Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich zručnosti v oblasti komunikácie a stolovania pri styku na najvyššej úrovni.

Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti budú realizované dva workshopy s odborníkmi v oblasti protokolu (PhDr. Mária Holubová, PhD. a PhDr. Ľubomír Jančok, PhD.). V druhej časti študenti absolvujú simuláciu štátnej večere v trvaní dvoch hodín, kde každý účastník bude zastávať inú profesijnú identitu, podľa ktorej bude celý večer čo najvernejšie komunikovať s ostatnými účastníkmi v okruhoch vymedzených na začiatku simulácie. Na záver podujatia dostanú študenti, ktorí sa zúčastnia oboch workshopov aj simulácie štátnej večere, certifikát o absolvovaní tréningu.

EFPOLIT, Asociácia frankofónnych študentov : http://efpolit.org/5-12-2017-savoir-vivre-umenie-zit/

 

udalosť :

  • Dátum: 5 december 2017 
  • Miesto : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - UMB a Národný dom, Banská Bystrica
Čítať ďalej...