Podujatia

ROMÁNSKA VEĽKÁ NOC

Zapojte sa do organizácie RVN!

udalosť:

  • Dátum: 11. apríl 2017 
  • Miesto: miestnosť K006 (CRU) : Filozofická fakulta UMB, Tajovského 51, BB