Podujatia

Prednáška s diskusiou "DEMOKRACIA V KRÍZE"

Udalosť :

  • Dátum: 4. apríl 2017 
  • Miesto: miestnosť č. 601 (NB), 6. poschodie, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava