Podujatia

KINO STREDA: LE NOUVEAU

 

udalosť:

  • Dátum: 15. marec 2017 
  • Miesto: miestnosť K006 (CRU) : Filozofická fakulta UMB, Tajovského 51, BB