Podujatia

Interakcia dvoch svetov: učiteľ francúzštiny a pakistanskí študenti

événement:

  • Date: 16. novembra 2016
  • Lieu: Banska Bystrica - v K006 (CRU) : Filozofická fakulta, Tajovského 51 
  • Inscription

 AUF a Centrum univerzitnej úspešnosti UMB Vás pozývajú na prednášku
 
Interakcia dvoch svetov: učiteľ francúzštiny a pakistanskí študenti 

Prednáška predstavuje zhodnotenie pozície učiteľa francúzštiny v stredoeurópskom kontexte v kontraste s pakistanským školstvom. Zároveň analyzuje, do akej miery sú európski učitelia francúzštiny ako cudzieho jazyka systematicky inštitucionálne pripravovaní vyučovať francúzštinu v neeurópskom a nefrankofónnom prostredí. 

Ktorú prednáša Mgr. Martin Pleško, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci
 
 

Enregistrer