Novinky

GymnAFest vol.2 : úspešná akcia v Banskej Bystrici

"Na piatok 14. septembra sa už nejaký čas pripravovali a tešili hudobne podkutí študenti gymnázií v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Zvolene, Prešove a Žiari nad Hronom. My sme sa boli pozrieť na GymnFest vol.2 v banskobystrickom Robotníckom dome."

Viac na : https://www.bystricoviny.sk/kultura/gymnafest-vol-2-francuzske-piesne-dobre-jedlo-pitie-vyborna-atmosfera/ 

a Alliance Française Banská Bystrica

Čítať ďalej...

Prednášky hosťujúcich pedagógov z Université de Maurice

V pondelok 25. 6. 2018 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívia hosťujúci pedagógovia z Université de Maurice.

Všetkým záujemcom ponúkame nasledujúci program:

 

9.00 - 10.30 "Le système éducatif mauricien et l'Université de Maurice"

(prednášajúca Vina Ballgobin)

 

10.45 - 12.15 "La littérature mauricienne: un focus sur la poésie"

(prednášajúci Bruno Cunniah)

 

Prednášky sa uskutočnia v miestnosti č. K006 na Tajovského 51; Filozofická fakulta UMB.

Čítať ďalej...

Medzinárodný interkultúrny seminár na UMB

Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici navštívili študenti magisterského programu Manažment riadenia ľudských zdrojov z Vysokého inštitútu manažmentu Univerzity vo Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Týždňový pobyt s názvom Medzinárodný interkultúrny seminár, ktorý sa konal 4. - 8. júna 2018, pre francúzskych študentov predstavuje povinnú súčasť ich vysokoškolského štúdia.

Čítať ďalej...

Študentka AJFJEIE bodovala na prekladateľskej univerziáde !

Prekladateľská univerziáda je súťaž organizovaná už viac ako 20 rokov a jej cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl a univerzít priestor, na ktorom by mohli spropagovať svoj talent a záujem o preklad. Súťažiaci sa môžu rozhodnúť prekladať v jednej z troch kategórií: umelecký preklad, odborný preklad alebo kritika prekladu. Taktiež môžu prekladať z akéhokoľvek jazyka.

Čítať ďalej...

Pohľad späť na veľtrh Študenti, Podniky, Univerzity

Po šiestich ročníkoch podujatia v Bratislave sa Fórum Študenti-podniky-univerzity 2018 konalo po prvýkrát 12. apríla 2018 v Košiciach. Podujatie otvoril J. E. pán Ch. Léonzi, veľvyslanec Francúzska v SR a zúčastnili sa ho tiež prof. Ing. E. Lumnitzer, PhD. (prorektor Technickej univerzity v Košiciach), prof. RNDr. P. Sovák, CSc. (rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a doc. PaedDr. R. Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

Čítať ďalej...

Frankofónia aj na FF UKF v Nitre

V rámci marca mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (12.3. – 15.3. 2018). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnych kultúr. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov pod vedením vedúcej Katedry romanistiky docentky Evy Švarbovej. Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, preklad a tlmočenie, umenie a didaktiku.

Čítať ďalej...

Zo strednej na vysokú – oslava frankofónie na Univerzite Mateja Bela

K otvoreniu Mesiaca frankofónie 2018 tento rok prispela aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov z Banskej Bystrice, ktorí pripravili interaktívny program pre žiakov stredných škôl prevažne zo stredného Slovenska a ich učiteľov francúzštiny. Podujatie s názvom Zo strednej na vysokú – štúdium vo francúzskom jazyku, sa uskutočnilo 2. marca v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

Čítať ďalej...