Novinky

Frankofónia opäť v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Frankofónny týždeň (25. 3. – 29. 3. 2019). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnej kultúry.

Čítať ďalej...

Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku zorganizovali v poradí 8. ročník podujatia Fórum Študenti-podniky-univerzity, ktorý sa konal 4. apríla 2019 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou okrúhleho stola bola tento rok viacjazyčnosť v podnikovej praxi: kým anglický jazyk je dnes na pracovnom trhu považovaný za samozrejmosť, ďalší cudzí jazyk, teda aj francúzština, je nepochybne veľkou konkurenčnou výhodou uchádzačov o pracovné miesta, otvára im brány do sveta práce, zvyšuje pravdepodobnosť získania zaujímavejšej pracovnej pozície ako aj lepšieho finančného ohodnotenia.

Čítať ďalej...

Diskusia o vývoji popularity francúzskeho prezidenta Macrona

Asociácia frankofónnych študentov EFPOLIT 19. marca zorganizovala diskusiu s názvom Vývoj popularity Emmanuela Macrona. Pozvanie diskutovať so študentmi prijali doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. a PaedDr. Mária Rošteková, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a prednášku obohatil rodený Francúz Mgr. François Schmitt, PhD. z Filozofickej fakulty UMB.

Čítať ďalej...

Pozvánka na VZ - Invitation à l'AG 2019

Vážení členovia SFUI,

Chers membres de l‘IUFS,

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2019 o 10,30 hodine v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, na 2. poschodí, miestnosť č. 236.

Nous vous invitons à participer à l'Assemblée générale de l'IUFS qui se tiendra le 29 mars 2019 à 10h30, dans les locaux de la Faculté des Lettres, Université Coménius Bratislava, rue Gondova 2, 2e étage, salle no 236.

Čítať ďalej...

Veľtrh Študenti - Podniky - Univerzity 2019

 

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou organizujú 8. ročník podujatia s názvom Veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity. Po niekoľkých ročníkoch, ktoré sa konali v Bratislave, následne v Košiciach, sa tentokrát presúvame na stredné Slovensko do Banskej Bystrice. Veľtrh sa bude konať 4. apríla 2019 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Čítať ďalej...

Patrícia Bátovská sa zúčastní expedície na arktický pól

Patrícia Bátovská je jedinou Slovenkou, ktorá sa zúčastní expedície na arktický pól.

 

Patrícia Bátovská sa zúčastní v júni expedície Arctic 2019 s jedným z najväčších polárnych bádateľov na svete: Robertom Swanom.
Je jednou z 80 členov expedície, ktorí boli vybraní z 5000 uchádzačov. Srdečne blahoželáme !

Čítať ďalej...

Pohľad späť: Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

6. decembra sa konalo v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov. 24 slovenských študentov z piatich rôznych univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorí boli zároveň zapísaní aj na francúzskej partnerskej univerzite, si prevzalo v tento slávnostný deň francúzsky diplom z rúk pána veľvyslanca Christophea Léonziho.

Čítať ďalej...