Naše aktivity

Simulácia Európskeho parlamentu - Banská Bystrica, 2017

V piatok 13. októbra sa uskutočnil už 4. ročník simulácie Európskeho parlamentu. Podujatie, ktoré organizujú SFUI, dijonská pobočka Parížskeho inštitútu politických štúdií (Science Po) a Francúzsky inštitút na Slovensku s podporou kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, sa konalo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na výzvu zúčastniť sa dňa zvyšovania povedomia o fungovaní a hodnotách Európskej únie odpovedalo viacero gymnázií zo Slovenska, Českej republiky aj Maďarska. Na jeden deň sa ich žiaci vžili do kože europoslancov, aby tak mohli lepšie pochopiť úlohu Európskeho parlamentu.

 

V úvode podujatia gymnazistom adresovali povzbudzujúce slová a rady viaceré osobnosti verejného a politického života: p. S.E.M Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, p. Anna Záborská a p. Robert Hajšel, slovenskí europoslanci, p. Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, p. Fréderic Delaneuville, riaditeľ SFUI a p. Lukáš Macek, riaditeľ európskej pobočky Sciences Po v Dijone.

Nádejní europoslanci mali príležitosť diskutovať o aktuálnych problematikách, akými sú klíma, prisťahovalectvo či Brexit, a čeliť tak výzvam, pred ktorými Európska únia stojí.