Naše aktivity

Rozšírené zasadnutie Výboru SFUI - 15.11.2017

Rozšírené zasadnutie Výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu sa konalo 15.11.2017 na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Bola predstavená činnosť SFUI a prediskutované ďalšie smerovanie aktivít tohto inštitútu v roku 2018.

Zasadnutia sa okrem stálych členov Výboru SFUI zúčastnili aj partneri z francúzskych vysokých škôl – p. Yves Petit, p. Jean-Noel Ory a p. Eric Pedon z Université de Lorraine, Damien Bazin z Université Nice Sophia Antipolis a p. Assia Soukane z ECE Paris. Za frankofónnu komunitu v Banskej Bystrici sa zasadnutia mimoriadne zúčastnil p. Thomas Laurent (Alliance française), p. Mária Uramová a p. Gabriela Kormancová z Ekonomickej fakulty UMB. Diskusia priniesla mnoho inšpirácií a konkrétnych podnetov pre ďalšiu činnosť SFUI.