Naše aktivity

Francúzsky jazyk v centre pozornosti v Rádiu Regina

Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc pedagóg na katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nás pri mikrofóne Rádia Regina pozýva k lepšiemu poznávaniu francúzštiny.

Rôzne výpožičky a výrazy v slovenčine a rovnako historické väzby medzi Francúzskom a Slovenskom svedčia o tom, že francúzsky jazyk nám koniec koncov nie je až taký cudzí. Doc. Kopecký vyzdvihuje tiež význam štúdia vo francúzštine a činnosť inštitúcií, akými sú Francúzsky inštitút a SFUI.

Životný štýl : O francúzštine s doc. Petrom Kopeckým : https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/ludia/146619/zivotny-styl-o-francuzstine-s-doc-petrom-kopeckym