Naše aktivity

Simulácia Európskeho parlamentu - Banská Bystrica, 2017

V piatok 13. októbra sa uskutočnil už 4. ročník simulácie Európskeho parlamentu. Podujatie, ktoré organizujú SFUI, dijonská pobočka Parížskeho inštitútu politických štúdií (Science Po) a Francúzsky inštitút na Slovensku s podporou kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, sa konalo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na výzvu zúčastniť sa dňa zvyšovania povedomia o fungovaní a hodnotách Európskej únie odpovedalo viacero gymnázií zo Slovenska, Českej republiky aj Maďarska. Na jeden deň sa ich žiaci vžili do kože europoslancov, aby tak mohli lepšie pochopiť úlohu Európskeho parlamentu. V úvode podujatia gymnazistom adresovali povzbudzujúce slová a rady viaceré osobnosti verejného a politického života: p. S.E.M Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, p. Anna Záborská a p. Robert Hajšel, slovenskí europoslanci, p. Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,…
Čítať ďalej...

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých

Tieto štipendiá sú vyhradené slovenským doktorandom a vedeckým pracovníkom. Študijný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. chce si osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt! Žiadosť na tento druh štipendia môžu predložiť jedine tí študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium. Oblasti výskumu Tento druh štipendií sa týka inžinierskych vied, prírodných vied, politických a ekonomických vied, humanitných a sociálnych vied. Dĺžka pobytu Od 1 do 3 mesiace. Žiadosť Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť najneskôr do 28. februára 2017…
Čítať ďalej...

Štipendiá COLAS - MAEE - akademický rok 2017/2018

Možnosti štúdia Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (v ponuke sú viaceré školy). Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky: Mať slovenské občianstvo; Byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore stavebné inžinierstvo alebo architektúra; Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2). Žiadosť Žiadosť o štipendium musí obsahovať: Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ; Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra. žiadosť treba zaslať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31. marca 2017 Výhody vyplývajúce zo štipendia Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj zdravotného poistenia; Povinná prax v…
Čítať ďalej...

Campus Eiffel Summer programs

Summer Programs Campus Eiffel welcomes participants from around the world in different disciplines who have the curiosity to learn the French language, French general and business cultures or the French engineering industries. Choose among our 3 main topics : French | Enginering | Business click here to explore our 11 different Summer Program Certificates The institutions present on Campus Eiffel are three of the French “Grandes Ecoles”, one institute technology and and a School of Advanced International and Political Studies : ECE Paris – Graduate School of Engineering ESCE Paris – International Business School (Groupe ESCE) EBS Paris – European Business School ECE TECH - School of Technology French Language and Culture Certificate Bring out your inner French : Download the program Engineering Certificate Operating Systems : Download the program…
Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí: MLADÉ VEDECKÉ TALENTY

Paríž, 29 január až 3. február 2017 Zaujímate sa o vedu a chceli by ste si zmerať svoje vedomosti s mladými kolegami z celého sveta, ako aj s francúzskymi odborníkmi? Zapojte sa do projektu „Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ a vyhrajte týždenný pobyt v Universcience Paris, v prvej francúzskej štátnej inštitúcii, ktorej úlohou je propagácia vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry. Od 29. januára do 3. februára 2017 budú mať mladí vedci, vysokoškolskí učitelia, blogeri a novinári, ktorí píšu o vede, inžinieri a odborníci z digitálneho sveta, ako aj muzeológovia možnosť stretnúť sa v svetovom vedeckom centre, zdieľať spoločné záujmy a oboznámiť sa s aktivitami jedného z prvých centier európskej vedeckej a technickej kultúry. Vybraní uchádzači sa v rámci programu stretnú s odborníkmi z prostredia vzdelávania, inovácií a popularizácie vedy. Budú…
Čítať ďalej...