Aktuality

Zo strednej na vysokú – oslava frankofón…

K otvoreniu Mesiaca frankofónie 2018 tento rok prispela aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkýc...

11-03-2018

Kurzy - jarný semester 2018 / Francúzsky…

TERMÍNY KURZOV Kurzy: 12. február - 2. jún 2018 Zápisy: 22. január - 2. február 2018 od 13:00 do 17:00 Vstupné testy: 22. január - 2. február 2018 od 13:00 d...

19-01-2018

Frankofónne Vianoce v Robotníckom dome

Vďaka spolupráci s Mestom Banská Bystrica sa 13. decembra 2017 v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici uskutočnili Frankofónne Vianoce. V rámci podpo...

19-12-2017

Neformálne vzdelávanie pre prekladateľov…

Získať v neformálnom rozhovore nové vedomosti o komplexnej téme je pre študentov vždy príjemný zážitok. Jean Vincent de Tullio, riaditeľ pre ľudské zdroje spolo...

14-12-2017

Rozšírené zasadnutie Výboru SFUI - 15.11…

Rozšírené zasadnutie Výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu sa konalo 15.11.2017 na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Bola predstavená činnosť SFUI a...

22-11-2017

Slávnostné odovzdávanie francúzskych dip…

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút organizoval 15.11.2017 odovzdávanie diplomov francúzskych univerzít, ktoré získali frankofónni študenti slovenských VŠ...

21-11-2017

Francúzsky jazyk v centre pozornosti v R…

Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc pedagóg na katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nás pri mikrofóne Rádia Regina pozýva k lepšiemu poznáv...

03-11-2017

Frankofónne magisterské štúdium s diplom…

UNIVERZITNÁ AGENTÚRA FRANKOFÓNIE (AUF), konkrétne jej regionálna kancelária so sídlom v Bukurešti, ktorej členom je aj UMB, členským univerzitám ponúka zaujímav...

25-10-2017

 • Kto sme?

  História Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 • Štúdium

  Ponúkame 12 akreditovaných štúdijných programov

 • Naši členovia

  Pozrite si prehľad našich členov - univerzít aj podnikateľov

 • Členstvo

  Zistite viac o výhodách spolupráce a členstve

 • FABLAB

  Všetci sme tvorcovia. Príďte ukázať svoje nápady a zostaviť numerický, textilný a dizajnový projekt