Aktuality

Zoom na 5. ročník Modelového Európskeho …

Ako i po minulé roky, Sciences Po Paris - Campus Dijon v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku usporiadal piaty Modelového Európskeho parlamentu, kto...

21-10-2018

Zúčastnili sme sa 22. ročníka študentské…

Od 09. do 11. októbra sa Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zúčastnil 22. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac v Bratislave, v Národnom teni...

17-10-2018

GymnAFest vol.2 : úspešná akcia v Banske…

"Na piatok 14. septembra sa už nejaký čas pripravovali a tešili hudobne podkutí študenti gymnázií v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Zvolene, Prešove a Žiar...

19-09-2018

Prednášky hosťujúcich pedagógov z Univer…

V pondelok 25. 6. 2018 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívia hosťujúci pedagógovia z Université de Maurice. Všetkým záujemcom ponúkame nasledujú...

21-06-2018

Medzinárodný interkultúrny seminár na UM…

Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici navštívili študenti magisterského programu Manažment riadenia ľudských zdrojov z Vysokého inštitútu manažmentu U...

15-06-2018

Študentka AJFJEIE bodovala na prekladate…

Prekladateľská univerziáda je súťaž organizovaná už viac ako 20 rokov a jej cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl a univerzít priestor, na ktorom by mohli...

28-05-2018

Pohľad späť na veľtrh Študenti, Podniky…

Po šiestich ročníkoch podujatia v Bratislave sa Fórum Študenti-podniky-univerzity 2018 konalo po prvýkrát 12. apríla 2018 v Košiciach. Podujatie otvoril J. E. p...

20-04-2018

Frankofónia aj na FF UKF v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (12.3. – 15.3. 2018). Ide o každor...

26-03-2018

 • Kto sme?

  História Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 • Štúdium

  Ponúkame 12 akreditovaných štúdijných programov

 • Naši členovia

  Pozrite si prehľad našich členov - univerzít aj podnikateľov

 • Členstvo

  Zistite viac o výhodách spolupráce a členstve

 • FABLAB

  Všetci sme tvorcovia. Príďte ukázať svoje nápady a zostaviť numerický, textilný a dizajnový projekt